mandag 25. januar 2010

Framdrift og 90 graders vending og rett ut.

Har fått noen treningstips av Tone ang fremdrift og 90 graders vendinger fra midtlinja og rett ut. Kanskje flere kan nyttiggjøre seg dem?


90 GRADERS VENDINGER

Når hunden av og til kommer løpende oppover midtlinja bak deg og du skal sende den rett ut, oppstår av og til noen problemer. Hunden klarer ikke vendingen, eller forstår ikke hva den skal gjøre og løper på skrått utover på neste slag. Har sett dette på Maja en del ganger når jeg kjører flying.

Dette er noe som kan trenes på på ulike måter. Her er et par forslag:

A) Hund og fører står på midtlinja med fokus utover. Hunden får en påvirkning av figurant. Så føres hunden en del meter bakover på midtlinja og settes igjen der. Evt kan en medhjelper holde hunden. Fører går frem igjen til utsendingspunktet. Fører roper så på hunden og idet hunden er et par meter fra deg tar du et skritt eller to utover for tydelig å vise i hvilken retning hunden skal ut. Det er viktig at du gjør dette før hunden er kommet helt bort til deg, slik at den får en mulighet til å klare vendingen og ser tydelig hvor det er den skal løpe ut.

B) En annen mulighet er å gjøre som ovenfor, å ta hunden med en del meter tilbake på midtlinja og sette den igjen der. (uten påvirkning først).
Fører går frem til utsendingspunktet. Den som styrer midtlinja skal nå ha plassert en figurant ikke så veldig langt ute, men den bør være skjult. Fører roper på hunden og gjør som ovenfor, tar et skritt ut rett før hunden kommer frem og viser retningen. NB! Her er timingen viktig: akkurat idet hunden vender utover ved siden av fører gis det et "NÅ signal" til figurant som da lager en god lydpåvirkning til hunden. Kan evt også komme frem fra skjulested og løpe innover skogen. For å få dette til i akkurat rette sekund er det lurt å holde radioknappen inne når hunden nærmer seg og bare kunne rope NÅ idet hunden vender utover.

C) En tredje mulighet er å gjøre begge deler. Både la hunden få påvirkning først, ta den tilbake og kjøre ny påvirkning idet den vender utover hos fører.

Tror jeg skal prøve ut dette her ja.


FREMDRIFT

Hunden skal i en ferdig runderingsøvelse løpe 50 m rett ut, vende i en bue fremover og returnere til midtlinja og hundefører lenger fremme, hvis den ikke gjør funn underveis da. For at hunden skal vite hvor på midtlinja fører er må fører gi lyd fra seg (rope/klappe el), slik at hunden kan løpe dit fører nå befinner seg.
Dette bør læres før vi begynner med blindslag slik at den vet hva den skal gjøre når den ikke finner noen der ute. Hunden må altså lære at den skal vende fremover i løypa hvis den ikke gjør funn, og komme i en bue tilbake til midtlinja og fører.

Slik vi trener nå med bare funn gjør vi dette blant annet ved å trekke godt frem i løypa og rope hunden inn igjen etter et funn. Vi ønsker da at hunden skal komme skrått tilbake til oss på midtlinja. Mange hunder ser vi ofte tar letteste vei tilbake, spesielt hvis der er tett skog/ufremkommelig eller dyp snø (som nå). Jo mer vi "lar dem" få gjøre dette, jo bedre vil de bli til å gjøre nettopp det.....

Det vil vi jo ikke at de skal gjøre på et blindslag,...... da skal de fortsette å søke fremover, og mens de løper tilbake til oss på midtlinja. Noen hunder vil mer automatisk gjøre dette fremtrekket når de ikke har gjort funn, de vil fortsette å lete. Andre vil kanskje løpe bakover i løypa, eller løpe rett tilbake til fører samme vei. Det er jo derfor dette må trenes på før blindslagene. 

En måte er trekantinnkalling.
Vi kan jo bruke figuranten etter et funn til dette. Da skal vi ikke la hundene komme av seg selv ved passiv figurant, eller vente med å rope til de har begynt å springe. Da skal figurant holde hunden, fører roper en kanskje to ganger, mens figurant fortsatt holder hunden. Figurant bør se at hunden nå har fokus i retning fremover på skrå der ropene kommer fra, før den slipper hunden, for eksempel etter tredje ropet.  Fig kan også evt ta hunden med seg litt fremover, slik at hunden får fokus den veien og ikke rett tilbake samme vei som den kom.
Fører kan også, for å gjøre det enklere, trekke litt utover i skogen mot hunden for at det virkelig skal være enkleste vei for hunden å løpe på skrå rett til fører.
Det vil selvfølgelig være lettere å trene dette i en åpen skog i starten slik at hunden også kan se fører der fremme.
En kan selvsagt trene trekant innkalling utenom selve runderingen også, hvis en har en medhjelper med seg. En går da sammen med medhjelper og hund ut på 50m fra en tenkt midtlinje. Setter hunden igjen der hos medhjelper, og går selv tilbake samme vei en kom. Trekker så frem på midtlinja et godt stykke og kaller hunden til seg derfra. Hunden skal da komme på skrå rett inn til deg. Løper hunden først tilbake samme vei, for så å komme løpende til deg opp midtlinja, gir en ikke belønning, men forsøker om igjen.

En annen måte å trene fremdrift på.
Vi ønsker å trene er at hunden trekker frem etter å ha løpt ca 50 -60 m rett ut. Det vi da kan gjøre er å først sjekke vindretning. Blåser det forfra langs midtlinja, kan en bruke vinden til dette. Figurantene må ha merkebånd med seg og sjekke vinden der ute de ligger, for retningen kan være annerledes der ute enn inne ved midtlinja.
Er vinden gunstig sender en hunden ut litt i bakkant av der figurant ligger. Når hunden kommer ut på ca 50 meter vil den få fert av fig, og dermed trekke frem til et funn. Det er viktig at fig ligger langt nok ute slik at det blir noenlunde på riktig lengde hunden vil trekke frem, og ikke inne på 30 m.
Vi ønsker jo at hunden under et blindslag trekker helt ut til 50 m før den dreier fremover.

Hvis vinden ikke er gunstig, slik at vi kan bruke den, så kan vi trene dette ved å la figurant gi en påvirkning (først en lyd for så evt å løpe fremover) når hunden er kommet ut på 50 - 60 m. Er terrenget litt åpent vil fig selv kunne se hunden der ute, og gi lyd på riktig tidspunkt. Er det ikke mulig, kan også de på midtlinja gi et klarsignal til figurant når en ser at hunden er kommet langt nok ut. Her er også timing ganske viktig.

Når en trener dette må hunden kunne gå ut uten påvirkning først. Ser en at en ikke kan sende hunden uten en påvirkning (den er ufokusert eller uvillig) er det bedre å avbryte opplegget, trekke frem til der fig ligger (eller trekke fig tilbake til der du står) få en påvirkning og så sende hunden ut på vanlig måte. 

Det gjelder det samme i runderingstrening som i annen trening. Ved å legge tilrette for at hunden gjør det som er riktig, vil den også lære å gjøre riktig fra starten av. Lar vi hunden gjøre masse feil (fordi vi ikke har planlagt og tilrettelagt godt nok) vil den lære å gjøre feil, og da kan det være vanskeligere å rette opp igjen disse feilene i ettertid. 

Ser selv at jeg ikke alltid er flink nok til å planlegge og legge tilrette, både før og underveis i treningsøktene. Men det er ikke så lett alltid, for der er så mange ting å tenke på. Tror det er lurt å i forkant av treningen bestemme seg for hva det er en ønsker å trene på i denne økta, og fokusere på det. Det kan også være greit å få litt hjelp til å "tenke klart" av den som styrer midtlinja. Vi må hjelpe hverandre.
NB, når en ser at hunden gjør riktig eks i forhold til fremdrift og utsending fra ulike vinkler, skal en selvsagt ta bort igjen "hjelpen" så fort som mulig.

Håper dette var forståelig skrevet, og kan være til hjelp for flere av oss.

2 kommentarer:

Tone sa...

En liten kommentar bare, du skriver "Da skal figurant holde hunden, fører roper en kanskje to ganger, mens figurant fortsatt holder hunden." Fører må rope MINST to ganger på hunden. En gang er ikke nok. Hunden hører ropet, men ikke eksakt hvor det kommer fra... Fører roper en gang = hunden blir oppmerksom (leken er selvsagt avsluttet og hunden holdes i båndet m nesen innover), Fører roper en gang til = hunden får retningen. Hvis figuranten nå ser at hunden har rett retning - slippes hunden, hvis hunden ikke ser ut til å ha rett retning på hodet, gir man beskjed om at fører roper enda en gang.
Man kan jo også alltid rope litt etter at hunden er sluppet også, for å "finjustere" hunden enda en smule.

Aud Venke sa...

Veldig interessant! Det eg lurer på er når hunden kjem riktig mot deg, altså på skrått (ikkje langs midtlina), men har så stor fart at han fortsett skråinga over på den andre sida, ka gjer eg då? jmf Ekko på laurdag