lørdag 15. november 2008

Ny kurshelg med Fanny og Thomas

I helgen har jeg igjen vært observatør på kurs med Fanny Gott og Thomas Stokke. Kurset foregikk på Austrått skole.

Jan Inge, Marit, Nina og Fanny
Vi var flere i treningsgjengen som var med. Torhild, Anne Lise og meg som observatører, mens Silje/Pia, Aud Venke/Ekko og Elisabeth med lånt hund (Scotty) var deltakere. Selv vekslet jeg litt på å se på treningen hos Fanny sin gruppe og Thomas sin gruppe. Det ble også en del filming så sant været tillot det. Det er egentlig veldig greit å være observatør syns jeg, for da kan jeg få med meg mange forskjellige hunder og føreres arbeid med de ulike momentene/øvelsene.

Thomas sin gruppe spriket en del i forhold til hundene/førers erfaring og kompetanse på klikkertrening generelt, og hva hver enkelt deltaker hadde som mål med treningen for sin hund. Derfor ble det før oppstart en kort gjennomgang på hva som skiller klikkertrening fra vanlig tradisjonell trening.

På Fanny sin gruppe hadde alle unntatt to (Aud Venke/Ekko og Nina/Bina) vært på forrige kurs med Fanny som var i vår. Og alle deltakerene var kjent med klikkertrening som metode.

 • Lørdag - Thomas sin gruppe (det jeg fikk med meg)
BELØNNNING - MED SPESIELT FOKUS PÅ LEK

Hadde først en runde med hver enkelt av hundene og så på ulike typer belønning/forsterkning. Spesielt lek ble fokusert på her. Hvordan en bør videreutvikle lek som belønningsform og sørge for å ha ulike metoder å bruke lek som forsterker. (belønningsrepertoar) Alt etter hvilken øvelse/moment en trener på vil en kunne velge ut den mest effektive belønningsformen og en har mulighet til å variere etter behov. Av og til er det lurt med godbit, av og til lek (ulike typer lek) og av og til begge deler. En bør f.eks ta hyppige lekepauser under shapingøvelser for å "løse opp" litt. Shaping er en ganske krevende øvelse som krever høy grad av konsentrasjon, noe som fordrer lekepauser og korte økter.

Ved drakamp-lek skal en forsøke å la hunden legge vekten bakover. Når hunden drar som best, med vekten godt bakover så kan det være lurt å belønne dette ved å la hunden "vinne kampen". Enten ved å slippe leken helt eller bare følge etter hundenbakover slik at den føler den "vinner" leken. Langline eller bånd kan brukes hvis hunden har en tendens til å stikke langt vekk med leken og ikke er villig til å avlevere igjen til fører.

BURLEK

Å trene inn burleken er noe Fanny og Thomas legger stor vekt på, og gjør på alle kurs tror jeg. På kurs og treninger generelt er det praktisk å lære hunden at buret er et greit sted å slappe av mellom treningsøktene. En trener med så pass korte økter (3 min), at det er en stor tidsbesparelse i å kunne sette hunden i buret kjapt, slik at en er klar til å være medhjelper når partneren skal trene. En trener sammmen to og to. En kan også sette hunden i buret mens en tenker gjennom treningsøkta en har hatt, og planlegger neste.

Det er også en fin øvelse i å shape frem en atferd (hunden skal frivillig gå inn i buret), lære hunden selvkontroll (bli i buret, bruke omvendt lokking) sette på kommando for å forlate posisjonen (gå ut av buret på kommandoen fri el.), sette på kommando for å gå inn i buret. (stimuluskontroll)

Pia har god kontakt med Silje, det er sikkert! (Her under omvendt lokking)

Elisabeth trener burlek med Scotty

LINEFØRING/FVF

En lærer inn denne øvelsen ved å selv gå baklengs med hunden gående foran seg. Oppnå kontakt (ikke nødvendigvis øyenkontakt). Gå i god fart bakover i konkurranseposisjon, passiv med armene rett ned. (dvs ikke lokke kalle og bevege kroppen for å få hunden med deg). Ved beløning blir du aktiv i selve belønningen. Denne gis strategisk ved din venstre side, mens du strekker hånden bakover i marsjretningen. Belønn god holdning, fart og kontakt hos hunden. Målet er at hunden skal gå ved din venstre side. Så kan du etterhvert snu retning mens du går, slik at du og hunden går samme vei, forover, som i vanlig lineføring/fvf.
Belønn strategisk med venstre hånd på utsiden av hunden. (slik at hodet blir vendt utover)

FRIVILLIG RYGGING (SHAPING)

Dette er en shapingøvelse. Sitt og vent på at hunden skal bevege bena bakover. Ved belønning kastes denne mellom beina på hunden slik at belønningsplasseringen viser hunden hva vi er ute etter, dvs bevegelse bakover. Øk kriteriene i forhold til antall skritt du krever før belønning. Varier mellom to skritt, fire skritt tre skritt, fem skritt, slik at det ikke blir et fast mønster i antall skritt du belønner. Vent hunden litt ut hvis den stopper så vil den ofte fortsette noen skritt til og DA klikker du.

 • Lørdag - Fanny sin gruppe (det jeg fikk med meg)
Jobbet med burlek, lineføring/fvf, bli liggende (til en gir frisignal.)

BLI LIGGENDE (FRIVILLIG)

Det ble ikke brukt klikker på denne øvelsen. En skulle heller ikke bruke omvendt lokking hvis hunden kunne dette. Fører skulle gradvis gjøre alt mulig for å friste hunden til å reise seg. Forstyrrelsene/fristelsene skulle tilpasses den enkelte hund. eks. bevegese vekk fra hund, hoppe danse, lokking fra fører/andre med stemme evt leker.
Belønne hunden i dekkposisjonen når den klarer det. Når hunden lar seg friste og reiser seg så avbryter en "leken" og blir passiv. Viktig at hunden får gjøre feil her. Ellers lærer den ikke hva som er riktig atferd. Ved for mange "riktige" må en øke kriteriene/fristelsene. Finne rett vanskegrad i treningen blir viktig. Ikke for lett, men heller ikke for vanskelig slik at det bare blir feil på feil hele tiden. Etter et par minutt gir en "frikommando" og tar lekepause med hunden.


 • Søndag - Fanny sin gruppe
APPORT

Grunntreningen for apport er å trene inn et godt og fast grep rundt gjenstandene/apporten. Hunden blir presentert for ulike gjenstander, skal frivillig gripe gjenstanden og dra bakover. En skal fokusere på at hunden legger vekten bakover (på bakparten) når den drar. etterhvert er det ønskelig at den "glir ned i en sitt" når den drar bakover. En klikker/sier takk når hunden har et godt fast drag i gjenstanden.
Neste steg er at en gir etter litt mens en fortsatt holder fast i gjenstanden og så drar en bakover igjen. Hunden skal ikke slippe gjenstanden til tross for at du gir etter. His hunden fortsatt holder fast, så klikk/takk og belønn.
Etter det skal du slippe gjenstanden et ørlite sekund og så ta tak igjen. Holder hunden fortsatt fast, klikk/takk og belønn. Slipper den forsvinner gjenstanden med et "tjoho, nå vant jeg", så får hunden prøve på nytt.

Etterhvert skal hunden holde godt fast i alle posisjoner, gangarter og miljøer. Du tester ut at de holder med å ofte gripe apporten og dra litt i den mens de holder. Den skal da ikke slippe, ikke før du klikker/sier takk.

Punky har et godt grep

Deah var riktig flink på å holde godt fast

Evita gled ned i en perfekt sitt

Nina trener på hold fast med Bina

Ekko liker godt en drakamp
Avlevering gjør Fanny på to måter med sine hunder:

1. Avlevering generelt ved snutetarget i håndflaten og kommando takk. Signalet til hunden er da at fører har hånden fremme.

2. Konkurransemessig avlevering i utgangsstilling på kommando takk. Signalet til hunden er da at fører står rett opp ned, i konkurranseposisjon.

BUDFØRING

Hunden skal løpe mellom fører og en figurant. Dette ble shapet inn ved at fører og fig stod veldig nær hverandre i starten. Når hunden tar kontakt med fører får den klikk og belønn. Når den så ser på fig skal denne klikke og belønne. Etterhvert økes avstanden og hunden skal bevege seg frem og tilbake mellom de to. En skal ikke rope eller lokke på hunden, kun shape inn frivillig atferd. Kan være lurt at fig har noe bedre godbiter/belønning enn fører hvis hunden har vanskelig for å forlate fører. En kan gå over til å bruke utgangsstilling hos begge to hvis hunden kan dette. (frivillig)

GÅ FORAN

Dette er også en bruks-øvelse. Hunden skal løpe raskt 10- 15 meter foran fører, så skal den senke tempoet og gå med samme fart som fører fremover. (altså et stykke foran fører) Den skal også passere figuranter som står oppstilt på en rekke et stykke fremme.

Dette er en vanskelig øvelse og en fikk en smakebit på hvordan de går frem for å lære inn dette. Denne øvelsen shaper de også inn med frivillig atferd, uten kommandoer. En skal i starten ha fokus på å belønne alle bevegelser/fokus fremover hos hunden. Belønningen kastes frem over hodet (mellom ørene på hunden). Plasseringen er viktig og ofte må en klikke etter at en har kastet godbiten for å få rett timing. (unngå at hunden kikker bakover mot fører etter godbiten).

En kan også bruke targetmål, men "målet" skal ikke være så sterkt at hunden setter fart mot det. Men kun gå rolig mot det. En kan da få klikket og belønnet at hunden har fokus utover, bort fra fører, mot denne targeten. (eks et punkt på en vegg eller noe)

Videre trente de på dekk under marsj, men da var jeg og observerte hos Thomas sin gruppe.

 • Søndag - Thomas sin gruppe
De trente også på apport, holde fast og avlevere gjenstand på targethånd. Videre trente de på klossen. (shapingøvelse)

Mot slutten trente de på ulike momenter i forbindelse med konkurransetrening. Med Thomas som kommandant. En hadde ulike ting en jobbet med ut fra førers ønsker og hundens nivå.
eks.

- leke konkurranse og trene på å bli kommandert, men fokusere på å belønne hunden der en vet at den ofte gjør feil (eks henger etter i frived fot)

- trene på at hunden følger etter når du går rundt omkring i ulike retninger. Belønne rett fokus.

- hva gjør en hvis hunden blir frustrert/stresset og rir? Da skulle en bare ta tak i båndet og holde hunden nede og være passiv. Så kunne en starte øvelsen igjen når hunden stod rolig.

- Viktig å lære hunder som er kjempegiret på belønningen (eks leken) at det lønner seg å ha selvkontroll. Kunne veksle mellom lek og arbeid. Holde frem leken når hunden sitter i ro, eks i utgangsstilling. Føre leken mot hunden i riktig belønningsposisjon, hvis hunden prøver å ta leken forsvinner denne vekk. Prøve på ny. Når hunden klarer å kontrollere seg, så sier en tydelig kommando "ta den" eller lignende og leker med hunden som belønning. Lurt å ikke bruke de sterkeste belønningene ved nyinnlæring eks i shaping, men legge inn hyppige lekepauser.

Fanny trener på klossen med sin 9 uker gamle valp, Squid.
Hva har jeg så lært i løpet av to intense dager?
Veeldig mye synes jeg. Noe var repertisjon fra sist kurs, men det er absolutt nyttig det og. Da sitter det kanskje bedre. Å være observatør er kjekt en kan lære mye av å se hvordan andre jobber med sine hunder.
Mange ting er veldig gjenkjennelige fra de tingene jeg selv sliter med i forhold til egen trening med Maja.

Noen viktige hovedpunkt er:
 • Hundene MÅ feile for å lære. Ved å gjøre det for enkelt kommer en ikke videre.
 • Å hele tiden høyne kriteriene er viktig.
 • Viktig å analysere treningen for hver gang du trener. Går det fremover? gjør jeg rett? virker treningen? Må jeg forandre på noe? Notere, planlegge, tenke, evaluere.......
 • Lek er grunnleggende og hunden skal lære å leke.... leken skal videreutvikles. Viktig å ha et stort repertoar av effektive belønninger.
 • Ved frustrasjonsbjeffing, bli passiv - vente til hun blir rolig og klar til å jobbe igjen. Må jobbe seg gjennom frustrasjonen for å komme videre.
 • Ved riing på meg. Ta henne raskt ned ved å holde i båndet. Stå passiv og holde i båndet til hun er klar til å fortsette å jobbe.
 • Lekepauser er viktig!!

 • En eller annen hadde sagt noe lurt: hvis hunden slurver og gjør feil og en ikke kommer fremover med treningen, så tenk gjennom to ting:
1. Hva tjener hunden på å gjøre rett?(god nok belønning)
2. Koster det hunden noe å gjøre feil? (konsekvenser)


Nå skal det bli kjekt å prøve ut alt jeg har lært. Utrolig hva litt input gjør på motivasjonen for trening. : )

Bilder fra kurset finner du her.

1 kommentar:

Aud Venke sa...

Veldig interessant oppsummering. Eg treng hjelp til å halde fast i alle dei gode tipsa framover trur eg... Men så kjekt det er med input