søndag 23. november 2008

Runderingstrening

Har fått litt tips av Tone ang runderingstreningen. Tenkte å dele det med dere, skriver derfor litt om det her. En kan dele inn runderingstreningen inn i ulike faser.


FØRSTE FASE

Her er det selve søksmønsteret som skal læres inn. En kan her med fordel lære hunden dette ved hjelp av klikkertrening og bruke flying. Da vil en også få passeringstreningen på kjøpet allerede tidlig i innlæringen. Husk at det er du som fører som etterhvert skal bestemme/styre hvor hunden skal løpe ut på slagene, så en må få kontroll med passeringene ved at hunden kommer innom til fører på midtlinja for så å bli sendt ut på nytt slag.

  • Hunden skal lære å løpe rett ut på 50 - 60m. En lar hunden få funn hver gang. En kan om nødvendig bruke ulike typer påvirkning når en går over til å kjøre enkeltslag. eks lyd, syn, "hare",, klapperekke, vind.

  • Lære passeringer - En kan eks først la en annen ta med seg hunden et lite stykke vekk fra midtlinja. Fører står selv på midtlinja. For å få hunden til å passere fører og løpe rett ut kan en få en påvirkning fra figurant. Påvirkningen kan f.eks komme før den andre tar hunden med seg litt bort fra midtlinja på andre siden, eller direkte mens hunden holdes et stykke borte fra fører. En øker avstanden hunden tas ut etterhvert. Det går også an at figurant på andre siden etter funnet tar hunden med seg et lite stykke innover mot midtlinja, holder der, fører kan kalle på hunden (eller en kan få en påvirkning fra fig på andre siden). Til slutt kan fig holde igjen hunden etter belønning og fører kaller på hunden som skal passere fører og løpe direkte over på et nytt slag på andre siden.

  • Lære fremdrift - ved rette vindforhold læres dette ved at fig legges litt i forkant av der hunden sendes ut. Vinden må da være slik at hunden når den kommer ut på 50 -60 m vil få ferten av fig som ligger lenger fremme. (fig må følge med på vinden der ute som han er) Hunden vil da automatisk trekke frem mot figurant. Hvis ikke en har rette vinden til å klare dette, kan fig som ligger i fremkant gi hunden en påvirkning når den er kommet ut på 50 - 60m. Viktig at fig ligger slik at han kan se hunden når den kommer ut. Slik kan vi lære hunden at den skal trekke frem og ikke bakover når den er kommet ut.
Det er greit at både passeringer og fremdrift læres mens en enda holder på med påvirkning av hunden.


ANDRE FASE

  • Blindslag - Når en ikke lenger trenger påvirkning og hunden uansett løper villig ut der den sendes, kan en starte med å legge inn blindslag. Viktig at der ikke ligger fig ute på den siden en sender ut på blindslag. Fig må være trukket inn til midtlinja. Hunden løper rett ut på 50 - 60m og når den ikke finner fig der skal den trekke frem (som den jo nå har lært) og komme inn igjen til fører for så å sendes ut på et nytt slag på andre siden. Fører kan evt kalle på hunden når den er på vei inn fra blindslaget.
    En må ikke ha for mange blindslag i starten, hunden skal alltid ha tro på at der kan være folk der ute. Så er det lurt å kjøre et varierende mønster med blindslag for hver økt. Eks F, F, B, F, F, F, F for så å ha annen variasjon neste gang F, B, F, F, B, F alt etter hvor mange slag en har.

TREDJE FASE

  • Meldingstrening - dette skal en legge inn til slutt, etter at selve søksøvelsen sitter godt hos hunden. En kan selvfølgelig paralellt trene meldingstrening separat utenom søket. En har da lært hunden å melde på figurant. Se f.eks denne oppskriften på meldingstrening med baklengskjeding fra canis. Når hunden er trygg på hva den skal gjøre, kan en sette meldingen inn i selve søket, lurt å bruke løsbitt i starten.

Det gjøres selvfølgelig forskjellig blant ulike folk dette med når en skal sette inn meldingen i søksøvelsen. Dette er måten Tone liker å gjøre det på, andre gjør det kanskje på annen måte. Det aller viktigste er at en ikke trener på mer enn en ny ting om gangen.

1 kommentar:

Aud Venke sa...

Veldig bra, Gro. Interessant. Skal ta det med meg i den vidare treninga.